Inn- og utmelding på nett
 


Inn- og utmelding på nett
Inn- og utmelding på nett

No kan du logge deg inn gjennom id-porten for å sjekke om du står oppført i medlemsregisteret til Den norske kirke, og du selv kan enkelt melde deg inn eller ut av Den norske kirke.

Kirkerådet har lagt til rette for at alle med norsk personnummer kan logge seg på med ID-porten for å sjekke sin medlemsstatus og eventuelt melde seg inn eller ut av Den norske kirke.  For å bli registrert som medlem av Den norske kirke må man være døpt. 

Den nye løysinga er eit supplement til eksisterende måte å melde seg inn i eller ut av kirken på, dvs. at folk fortsatt kan sende innmeldings - eller utmeldingsskjema eller møte opp på sitt lokale kirkekontor.

Du finn innlogging til id-porten her https://kirken.no/medlem

For å sjekke ditt medlemskap i Den norske kirke  https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlemskap/om-medlemskapet/bestemmelser-om-medlemskap/15. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Nærøy kirkelige fellesråd Powered by Agrando