Nærøya ruinkirke
Nærøya ruinkirke

Tårnet er nå sikret etter nedrasingen i november 2016.

Sikringsarbeidet etter utrasingen av tårnveggen ble avsluttet ved slutten av uke 16. Riksantikvaren har brukt ca 1 million kroner på å fjerne nedraste steiner og sikre tårnet. Nå er tårnet tett og sikret. De nedraste steinene er sortert og lagres nå på nummererte paller. Det sikringsarbeidet som er foretatt er dimensjonert for å kunne stå i 1-2 år fremover. Videre fremdrift er foreløpig ikke avklart, men det vil antageligvis ikke skje mere i år.

Historikk ang. raset; Deler av vestveggen på tårnet av Nærøykirka raste ut i starten av uke 48. Onsdag 7.12.16 var det befaring med representanter fra Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, takstmann, ordfører, fellesrådsleder, museum Midt og kirkevergen tilstede. Arkeolog Øystein Ekroll og og murer Ståle Gjesvoll fra Nidaros domkirkes restaureringsarbeider er godt kjent med Nærøykirken og anslår at dette er en av de viktigste middelalderkirkene i stein nord for Nidarosdommen. Alle som deltok på befaringen var enige om at det bør være en nasjonal oppgave å ta vare på Nærøya.

Det er ikke tilltatt å ferdes nær kirkens tårn. Det oppmodes om at folk respekterer ferdselsforbudet og holder seg på utsiden av sikringsgjerdet.20. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Nærøy kirkelige fellesråd Powered by Agrando