Nærøya kirke
 


Nærøya kirke
Nærøya kirke

Tårnet er sikret etter nedrasingen i november 2016.

Sikringsarbeidet etter utrasingen av tårnveggen ble foretatt våren i 2017. Riksantikvaren brukte ca 1 million kroner på å fjerne nedraste steiner og sikre tårnet. Tårnet ble tettet og sikret. De nedraste steinene ble sortert og lagres nå på nummererte paller. Det sikringsarbeidet som ble foretatt er dimensjonert for å kunne stå i 1-2 år. Det jobbes nå med videre fremdrift hvor innhenting av anbud fra ulike entreprenører er veldig viktig.  

Historikk ang. raset; Deler av vestveggen på tårnet av Nærøykirka raste ut i starten av uke 48. Onsdag 7.12.16 var det befaring med representanter fra Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, takstmann, ordfører, fellesrådsleder, museum Midt og kirkevergen tilstede. Arkeolog Øystein Ekroll og og murer Ståle Gjesvoll fra Nidaros domkirkes restaureringsarbeider er godt kjent med Nærøykirken og anslår at dette er en av de viktigste middelalderkirkene i stein nord for Nidarosdommen. Alle som deltok på befaringen var enige om at det bør være en nasjonal oppgave å ta vare på Nærøya.

Det er ikke tilltatt å ferdes nær kirkens tårn. Det oppmodes om at folk respekterer ferdselsforbudet og holder seg på utsiden av sikringsgjerdet.

1.       2.       3.       4. 

Her ser vi bilder av; 1. Ruinen opprinnelig  2. Før tårnet raste  3. Kirken etter raset  4. ordfører Steinar Aspli og riksantikvar Jørn Holme

 15. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Nærøy kirkelige fellesråd Powered by Agrando