Vil du påvirke lokalkirkens fremtid?
Vil du påvirke lokalkirkens fremtid?

Anbefalt lesestoff for deg som er interessert i lokalkirkens organisering

Nærøy kirkelige fellesråd oppnevnte høsten 2017 en arbeidsgruppe som har sett på fordeler og utfordringer ved å slå sammen eksisterende menighetsråd i Nærøy kommune til et felles menighetsråd. Vedlagt her finner dere en saksfremstilling som tar for seg vesentlige forhold. 

Saksfremstilling - Mulig sammenslåing av menigheter i Nærøy kommune

Vi anbefaler at alle intersserte leser dette og møter opp på menighetsrådenes årsmøter som avholdes i mars 2018.

Møtedatoer er som følgende:

Foldereid kirke                             04.03.18 kl. 11.00

Nærøy – Lundring kirke               04.03.18 kl. 16.00

Kolvereid kirke                             11.03.18 kl. 11.00

Gravvik kirke                                18.03.18 kl. 11.00

I hht kirkelovens § 10 står det: "Menighetsmøtet består av de stemmeberettige i soknet. Bare de som møter fram personlig, kan stemme. Også biskopen, prosten og soknepresten kan ta del i møtet, men bare stemmeom de ellers er stemmeberettiget i soknet. Menighetsmøtet kalles sammen av menighetsrådet så ofte det er påkrevd eller finnes ønskelig eller når minst 20 av soknets stemmeberettigede krever det."

§ 11:"Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi og andre saker som etter bestemmelse av Kongen eller departementet overlates til menighetsmøtets avgjørelse. Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse, skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg om oppføring eller nedlegging av kirke, og om deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn."20. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Nærøy kirkelige fellesråd Powered by Agrando