Dåp
 


Dåp
Dåp

Vil du døpe barnet ditt

Alle som ønsker å døpe barnet sitt er velkommen i kirken. Du velger selv når du ønsker å døpe barnet. Det vanligste er at barn døpes når de er tre-fire måneder gammel, men det er aldri for sent å bli døpt. Vi har lang tradisjon for å døpe barn i Norge, og det gjør dåpen til en høytidelig begivenhet.

Dåp er en samling rundt barnet med familie, venner og de man har nær. Samtidig som man feirer det nye familiemedlemmet, feirer man også det kristne livet. Mer info om dåp her.

Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere, og de må ha fylt 15 år. Fadderne påtar seg viktige oppgaver med å gi barnet opplæring i den kristne tro, og de må velges med dette for øye. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Presten ser til at valget av faddere svarer til disse forutsetningene.

Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen. Mer info om fadder her. 

Ønsker du dåp i en av våre kirker kan du melde på elektronisk ved å klikke på "Dåp i Nærøy" til høyre på forsiden.

 


15. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Nærøy kirkelige fellesråd Powered by Agrando